Онлайн консултация с адвокат

Свържете се с адвокат Нина Велкова и получете консултация по правен въпрос онлайн или лично в кантората.

За мен

Като член на Адвокатска колегия Велико Търново (ВТАК) от 2004 г. вписана в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ (НБПП) предоставям правни услуги – консултации и процесуално представителство – на физически и юридически лица.

Моите основни цели са защита на техните права и законни интереси пред всички държавни и общински органи, както и пред всички съдилища в Република България – районни, окръжни, апелативни, Върховен Касационен Съд и Върховен Административен Съд по граждански, вещни, наследствени, семейни, облигационни, търговски, трудови и административни дела.

Нина Велкова

Отзиви от клиенти

Правни консултации и услуги

За граждани
и юридически лица

Онлайн консултация
Обадете се
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.