Цени на адвокатски услуги

1. Консултации

Адвокат Нина Велкова предлага правни консултации както лично в кантората си, така и онлайн от разстояние. Получаването на онлайн консултация става чрез имейл. Повече информация можете да получите на страницата за консултации.
Услуга Цена
Лична консултация 30 лв.
Онлайн консултация 40 лв.
Писмена консултация 60 лв.
Проучване на дело и даване на мнение по него от 100 лв. до 200 лв.
Почасова консултантска дейност 60 лв. / час

2. Общи адвокатски услуги

Благодарение на модерните технологии голяма част от предлаганите правни услуги могат да се предоставят и от разстояние.

Повече информация можете да намерите на страницата за адвокатски услуги.
Услуга Цена
Справка в съдебни и административни места и др. от 50 лв.
Жалби и сигнали до прокуратурата и полицията 50 лв.

Контакти

Свържете се с мен
Обадете се
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.