Адвокат Нина Велкова

Политика за поверителност

Адвокат Нина Велкова се грижи за вашата поверителност и защитава личните Ви данни. С цел консултиране и даване на правен съвет и да ви осигури добро ниво на обслужване, може да се наложи да събере информация за вас – включваща вашето име, телефон и електронна поща, както и вашето съобщение.

Тази информация Вие попълвате собственоръчно чрез контактната форма на сайта, намираща се на https://advokatvelkova.com/консултация-с-адвокат/ или чрез онлайн чатът,който е достижим от всяка страница.Посочената информация се използва само за връзка с Вас, и не бива предоставяна на трети страни и няма да се използва с рекламна цел. Използването на услугите на сайта става единствено след приемане на настоящата Политика за поверителност в нейната пълнота. Молим да я прочетете внимателно, преди да използвате услугите на уеб сайта на адвокат Нина Велкова (advokatvelkova.com).

Целта на тази Политика за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в адвокатската кантора на адвокат Нина Велкова.  Тези правила са съставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

Чл.1.  Лични Данни

Лични данни са всички данни, които съдържат отделни информации за личните или материални отношения, например име, адрес, имейл – адрес, телефонен номер, дата на раждане, възраст, пол, социално – осигурителен номер, видеозаписи, снимки, гласови записи на лица, както и биометрични данни като пръстови отпечатъци.

Адвокат Нина Велкова събира следните лични данни:
име, телефон и e-mail адрес. Събират се само тези лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нейната адвокатска дейност, или които Вие сте и предоставили доброволно на разположение. Също така, сайтът използва бисквитки за анализ, статистика, маркетингови цели и подобряване на потребителското преживяване, които са описани в Чл. 7 от Настоящата Политика за поверителност.

Контактна форма – Данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Име, Фамилия, Телефонен номер, Е-mail), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

 

Чл.2.  Мерки за сигурност

Адвокат Нина Велковапредприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Криптиране – За да защити Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на зелено с катинарче в адрес бара на вашия браузър, и по това, че URL адресът на уеб сайта започва с „https“.

 

Чл.3. Кой има достъп до информацията, която предоставяте

Администратор на личните данни е адвокат Нина Велкова.

Чл.4. Как да проверите каква информация съхраняваме за Вас

За да проверите каква информация се съхранява за вас от Адвокат Нина Велкова за Вас, моля свържете се с кантората на телефон 0887 786 015.

Чл.5. Предоставяне на лични данни на трети лица

Адвокат Нина Велкова не предоставя лични данни на трети лица без изрично и доброволно дадено съгласие на субекта на лични данни.

Чл.6. Права на субектите на лични данни

Субектът на лични данни има следните права:

  • Да получи информация за политиката за поверителност;
  • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
  •  Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
  • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими;
  • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път или на място в офис на кантората като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.

Информация относно компетентния надзорен орган

  •  Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
  •  Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  •  Телефон: +359 2 915 3 518
  •  Email: [email protected][email protected]
  •  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.7. Бисквитки

Бисквитките (Cookies) са пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Има различни видове бисквитки. Те са с различна валидност, като минималната е само до края на сесията, а максималната е в срок от 3 години, а управлението им се извършва чрез настройките на браузъра на потребителя.

Повече информация за бисквитките и тяхното управление можете да намерите тук

На сайтът на Адвокат Нина Велкова се използват следните бисквитки:

CookieDescriptionDurationType
__cfduidThe cookie is set by CloudFare. The cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.1 monthNecessary
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 yearsAnalytics
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.1 dayAnalytics
_gat_UA-158732765-1This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.1 minutePerformance

Нужно е да знаете, че отказът от бисквитките може да доведе до намаляване на функционалностите на уеб сайта, както и до влошаване на качеството на услугата, която се предоставя чрез него.

Чл.8. Инструменти за статистика и ремаркетинг

Сайтът използва Google Analytics – инструмент на Google Inc, благодарение на който ние получаваме статистика за посещаемостта на сайта си, а вие – единствено релевантни реклами. Информацията, която получаваме не е достатъчна, за да ви идентифицираме като физическо лице, но на базата на нейното събиране, все пакможете да бъдете персонално идентифицирани от Google Inc. Информацията се пази в продължение на 26 месеца, след което се изтрива автоматично.
Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от Google Analytics глобално от всички сайтове, можете да го направите от тук

Длъжни сме да ви предупредим, че това няма да спре рекламите, които виждате, а само ще ги направи по-нерелевантни, което означава и все по-малко полезни за вас самите.

Последна промяна: 27 Юни 2020 г.

Контакти

Свържете се с мен
Обадете се
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Използваме "бисквитки", за да измерваме представянето на сайта и да осигурим правилното му функциониране.