Адвокатски услуги

Адвокат Нина Велкова предлага широк спектър от услуги в областта на правото, като нейната основна специализация е свързана със семейното право. Тя също така предоставя правна помощ и консултации в областите на наследственото право, вещното право, облигационното право, търговското право, застрахователното право, административното право, трудовото право и изпълнителното производство.

Сфери на дейност
В областта на семейното право, Адвокат Нина Велкова предоставя правна помощ и консултации относно бракоразводните процедури, определението на родителската отговорност и грижите за деца, възстановяване на контакта с децата, преустановяване на насилието в семейството, както и разрешаване на спорове за имущество и дължими алименти.
В областта на вещното право, Адвокат Нина Велкова предоставя правна помощ и съвети относно купуването, продажбата и управлението на недвижим имот. Тя може да Ви помогнем също така да урегулирате въпросите около забавяне на плащанията по наеми, забрана на изключване на електрозахранването или водоснабдяването, защита от неправомерно изгонване и други.

В областта на облигационното право, Адвокат Нина Велкова предоставя консултации и помощ при сключване на договори, изпълнението и нарушаването на договорни задължения, както и при решаване на спорове между договарящите страни.

В областта на наследственото право, Адвокат Нина Велкова предоставя помощ при съставяне на завещания, споразумения за наследство, уреждане на правата и задълженията на наследниците, както и представяне пред съда в спорове за наследство.
В областта на търговското право, Адвокат Нина Велкова предоставя консултации и помощ при създаване на дружества, прехвърляне на дялове, прекратяване на дружества, както и при решаване на спорове, свързани с търговската дейност.
В областта на трудовото право, Адвокат Нина Велкова предоставя помощ и консултации относно трудовите права и задължения на работодателите и работниците, включително при сключване на трудови договори, уволнения и при решаване на спорове, свързани с трудовите отношения.
В областта на административното право, Адвокат Нина Велкова предоставя помощ и консултации относно правата и задълженията на гражданите пред органите на държавната администрация, включително при получаване на разрешителни и лицензи, при участие в административни производства и при обжалване на решения на административните органи.
В областта на изпълнителното производство, Адвокат Нина Велкова предоставя помощ и консултации относно правата и задълженията на длъжниците и кредиторите, включително при предявяване на искове, извършване на изпълнителни действия и при обжалване на решения на изпълнителните органи.
Всички услуги, предлагани от Адвокат Нина Велкова, са изградени на основата на индивидуален подход и са насочени към удовлетворяване на конкретните нужди и изисквания на клиентите. Тя предлага качествени правни консултации и помощ, като поставя интересите на клиентите си на първо място.

Контакти

Свържете се с мен
Обадете се

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Често задавани въпроси

Можете да се свържете с адвокат Нина Велкова по няколко различни начина в зависимост от вашите предпочитания:
Адвокат Нина Велкова предоставя правни консултации и адвокатски услуги на физически и юридически лица в сферата на Гражданското право:
  • Семейно право
  • Наследствено право
  • Вещно право
  • Облигационно право
  • Търговско право
  • Трудово право
  • Застрахователно право
  • Административно право
  • Изпълнително производство
Цените на адвокатските услуги предоставяни от адвокат Нина Велкова можете да откриете на страницата Цени.
Обичайната продължителност на консултацията е между 30 и 45 минути в зависимост от конкретния случай.
Да! Заплатената от Вас сума за първата консултация ще бъде приспадната, ако заявите друга услуга в следствие от нея в рамките на 7 дни.
Адвокат Нина Велкова приема клиенти в кантората си със запазен час по телефон или имейл от понеделник до петък от 09:00 часа до 17:00 часа.

Отзиви от клиентиАдвокат Нина Велкова

5/5
Адвокат Нина Велкова
google_PNG19635

M Y

Страхотно обслужване! Адвокат Нина Велкова изключително професионално направи прехвърлянето на един имот в Горна Оряховица детска игра.
5/5
Адвокат Нина Велкова
google_PNG19635

Стефан Пенчиков

Благодаря ви за професионалната услуга!

5/5
Адвокат Нина Велкова
google_PNG19635

Emil Petkov

Препоръчвам!
5/5
Адвокат Нина Велкова
google_PNG19635

D S

Невероятен професионалист! Благодаря!

Използваме "бисквитки", за да измерваме представянето на сайта и да осигурим правилното му функциониране.